Tietosuoja

Uskovaiset nuoret ry:n tietojen käsittelyyn kuuluu oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys. Rekisteröityjen oikeuksia kunnioitetaan ja henkilötietoja käsitellään vain siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä Uskovaiset nuoret ry:n toiminnassa. Noudatamme tietosuojan periaatteita ja Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). Henkilötietojen käsittely on läpinäkyvää siten, että rekisteröidyillä on mahdollisuus saada tietää heitä koskevista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä.


Tietojärjestelmät

Sosiaalisen median sovellusten, kuten Facebookin, Instagramin ja Youtuben kautta käytämme sovellusten omia tilastointitietoja käyttäjäseurantaan. Suoritamme mainontaa Facebookin, Instagramin ja Youtuben kautta sovellusten antamien tietojen perusteella. Sovellusten osalta käytämme sovellusten omia käyttöehtoja. Uskovaisetnuoret.fi-verkkosivujen käyttäjäseuranta ja sivuston käytön analysointiin käytetään Google Analytics -sovellusta. Sovelluksessa kerättyjä tietoja ei yhdistetä henkilötietoihin eikä muihin evästetietoihin.Rekisterinpitäjä

Uskovaiset nuoret ry
Kaerlantie 8 F 66, 20360 TURKU
info@uskovaisetnuoret.fi

Henkilötietojen käsittelijä
Uskovaiset nuoret ry käsittelee kaikki henkilötietonsa itse.

Henkiötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilöresurssien hallinta, tiedottaminen ja Kuukausilahjoittajien laskutus

Rekisteröityjen ryhmät
Uskovaiset nuoret ry:n työntekijät, vapaaehtoiset ja kuukausilahjoittajat.

Rekisterin käsittelijät
Uskovaiset nuoret ry:n henkilöstöpäällikkö vastaa työntekijöiden ja vapaaehtoisten tiedoista. Jos haluat saada tietoa oletko tässä rekisterissä, tai jos haluat poistaa tietosi tästä rekisteristä, ota yhteys hr@uskovaisetnuoret.fi. Uskovaiset nuoret ry:n rahastonhoitaja vastaa kuukausilahjoittajien rekisteristä. Jos haluat saada tietoa oletko tässä rekisterissä, tai jos haluat poistaa tietosi tästä rekisteristä, ota yhteys taloushallinto@uskovaisetnuoret.fi.

Henkilötietojen ryhmät
Keräämme vain yhteystietoja.

Tietojen luovuttaminen kolmansiin maihin
Uskovaiset nuoret ry ei luovuta tietoja kolmansiin maihin.

Tietoryhmien poistamisen määräajat
Tiedot poistetaan kolme kuukautta työ- tai vaapehtoissuhteen päättymisestä tai kolme kuukautta kannatusjäsenyyden päättymisestä, ellei toisin sovita.